ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Տանիքի կառուցման աշխատանքներ և Ամանորյա միջոցառումների ծրագիր
ՔԲՀ-ը աջակցում է «Բարի մամա» կազմակերպությանը
Ամանորյա տոնախմբություն Շենգավիթ շրջանի երեխաների համար
ՔԲՀ-ը օգնել է «Երեխայի և ընտանիքի աջակցության կենտրոն» կազմակերպությանը
Լայնածավալ ծրագիր «Սորս» հիմնադրամի հետ
ՔԲՀ-ը և «Մաքուր երկաթի գործարան»-ը նպատակ ունեն բարելավել միջավայրը՝հատուկ կարիքներ ունեցող երեխաների համար